Vlada Srbije donela je odluku o maksimalnoj maloprodajnoj ceni jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra koja ne sme prelaziti 219,99 dinara.

Foto: Pixabay

Promenjeni član uredbe glasio je da „proizvođačke cene, cene u trgovini na veliko i cene u trgovini na malo, za jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra, ne smeju biti veće od cena koje su važile na dan 15. novembar 2021. godine“, ali je on sada promenjen.