Da biste imenu svoje firme dodali i reč „Srbija“ moraćete da tražite dozvolu države. I da odrešite kesu.

Zakonom o privrednim društvima, naime, propisano je da poslovno ime privrednog društva može da sadrži i naziv Republike Srbije.

Takođe, može da sadrži i naziv njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine,a sve ovo se odnosi i na nazive na stranom jeziku, kao i na njihove pridevske oblike.

Ali, postoje i uslovi koje treba ispuniti.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje prethodne saglasnosti za unošenje reči „Srbija“ u poslovno ime privrednog društva plaća se taksa od 320 dinara, a nakon što vlada donese to rešenje, a pre uručenja, plaća se taksa od 529.300 dinara.

Privredena društva kao motiv za unošenje reči „Srbija“ navode nameru da se na taj način jasno pozicioniraju na tržištu i budu lako prepoznatljivi od strane potrošača, klijenata i poslovnih partnera.

Obrazloženje je često i pozicioniranje u okviru određene grupacije kojoj pripadaju, a koja posluje u više zemalja, kao i da njihovo uspešno poslovanje doprinosi prepoznatljivosti Republike Srbije kao povoljne lokacije za investiranje i poslovanje, navode iz ministarstva.

Iz Ministarstva privrede napominju i da je prethodna saglasnost za unošenje reči „Srbija“ u poslovno ime privrednog društva koju je društvo jednom steklo trajna i da se ne obnavlja sve dok privredno društvo postoji, odnosno dok je kao takvo registrovano u Agenciji za privredne registre.

Ministarstvo ukazuje na to da kada je reč o proizvodima, to nije u njihovoj nadležnosti, već se treba obratiti Zavodu za intelektualnu svojinu, ukoliko je reč o proizvodima koji nose oznaku geografskog porekla.
Šta je sve potrebno, osim pola miliona

Uz Zahtev je potrebno dostaviti:

– Izvod iz Registra privrednih subjekata za privredno društvo (Podatke iz ovog dokumenata pribavlja organ po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. U tom slučaju potrebno je da stranka uz zahtev dostavi izjavu da će sama prikupiti i dostaviti taj dokument.

– Poslovni izveštaj poslednje poslovne godine privrednog društva

– Finansijski plan za tekuću godinu privrednog društva

– Izveštaj o bonitetu privrednog društva, izdat od ovlašćenog pravnog lica (Agencija za privredne registre)

– Mišljenje Privredne komore Srbije o dobijanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija“

– Odluku nadležnog organa privrednog društva o unošenju naziva „Srbijaˮ u poslovno ime društva

– Punomoćje ako se zahtev podnosi preko ovlašćenog punomoćnika

– Dokaz o uplaćenoj taksi za postupanje po zahtevu dostaviti uz zahtev.

Autor: B92