Nakon perioda od nekoliko meseci, većina dece će ove nedelje opet krenuti u vrtiće, videti drugare i svoje vaspitačice. Nedavno je Ministarstvo propisalo opšta pravila po kojima će se sprovoditi rad u vrtićima, ali je ostalo nejasno na koji način će se odvijati adaptacija mališana koja će krenuti u vrtić po prvi put. 

Freepik

Svakom vrtiću je ostavljena autonomija da o detaljima rada samostalno odlučuje. Prenosimo za sada poznate informacije.

Adaptacija u vrtićima će se odvijati u malim grupama 

Glavno pravilo adaptacije će biti da će se svaka vrtićka grupa deliti na manje grupica kako bi se adaptacija odvijala u jednom trenutku za četvoro, najviše šestoro dece i isto toliko roditelja. Pored dece i roditelja, adaptaciji će prisustvovati svi vaspitači koji će tokom godine brinuti o deci, što je za jasleni uzrast najčešće njih troje.

Ako vreme dozvoli, adaptacija će biti napolju

Jedna od opcija za adaptaciju je da se odvija u dvorištu vrtića i u tom slučaju dozvoljen broj dece je šest i isto toliko roditelja. Ukoliko vremenski uslovi to ne dopuste, druga opcija je da se adaptacija odvija u vrtićkim sobama sa maksimalno četvoro roditelja i četvoro dece. U oba slučaja potrebno je da roditelji i vaspitači nose maske i održavaju distancu koliko je moguće. Osim toga između adaptacije dve grupe u istoj sobi praviće se pauza kako bi osoblje moglo da dezinfikuje sobu i pripremi je za sledeću grupu.

Dužina adaptacije i dinamika kojom će se odvijati zavisi od vrtića do vrtića i od dogovora koji roditelji uspostave sa vaspitačima.

Očekuje se da će narednih dana roditelji dobiti potpuno informacije iz vrtića u koje će krenuti njihova deca.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: Bebac.com