Prosečna porodica mesečno prihoduje 71.733 dinara u novcu i naturi, a 69.373 dinara samo u novcu. Na ličnu potrošnju troši 71.902 dinara, od čega samo na hranu potroši više od trećine novca (34,3 odsto), pokazuju podaci Ankete o potrošnji domaćinstava.

Foto: Unsplash

Anketa je sprovedena u toku 2021. godine, što znači da nije obuhvatila period najvećeg rasta inflacije i značajnog poskupljenja hrane.

Naime, inflacija je u oktobru ove godine bila 15 odsto, a hrana je u odnosu na isti mesec 2021. godine poskupela za 22,9 odsto.

Na hranu i bezalkoholna pića prosečna porodica je 2021. godine mesečno trošila 24.622 dinara.

Od toga najviše na meso (7.837 dinara), mleko, mlečne proizvode i jaja (3.485 dinara) i povrće (2.868 dinara).

Na mlečne proizvode i jaja porodice troše značajan deo svoje zarade, a upravo su ovi proizvodi u oktobru poskupeli čak 39,6 odsto.

Nakon hrane, domaćinstva najviše troše na stanovanje, vodu, struju, gas i ostala gorvia. Na ove stavke prosečno potroše 11.779 dinara (16,4 odsto ukupne mesečne potrošnje.

Sledi tranport (6.514 dinara, od čega na gorivo 3.191 dinar), ostali lični predmeti (4.350 dinara, od čega na sredstva za ličnu higijenu 2.160 dinara) i komunikacije i telefonske usluge (4.013 dinara).

Prosečna porodica na rekreaciju i kulturu troši 3.757 dinara, od čega na paket aranžmane 1.815 dinara.

Na odeću i obuću mesečno prosečno potroši 3.732 dinara, alkoholna pića i duvan 3.484 dinara i za zdravlje 3.303 dinara, od čega na lekove 2.220 dinara.

Prosečna porodica ima 2,69 članova.