Национална служба за запошљавање је, пратећи актуелне трендове у области дигитализације и информационо-комуникационих технологија, 20. маја 2021. године организовала Виртуелни сајам запошљавања, уз подршку глобалног Програма „Миграције и развој“ који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.

На сајму је учествовало 70 компанија, а за учешће се регистровало 7.500 тражилаца запослења, од чега је 5.380 лица која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Укупан број запослених, након учешћа на сајму износи 1.485, док је 125 лица запослено код послодавца који су узели учешће на Виртуелном сајму. У наредном периоду очекују се додатни ефекти одржаног сајма, кроз даље повећање запошљавања.
Са подручја филијале Пожаревац на Виртуелном сајму запошљавања учествовао је један послодавац и 152 тражиоца запослења.
Са евиденције Националне службе за запошљавање филијале Пожаревац  укупан број запошљавања након Виртуелног сајма је 19 лица. Од тог броја 5 лица је нашло запослење код послодавца који  је узео учешће на Виртуелном  сајму запошљавања 20.05.2021. године.
Узимајући у обзир позитивне ефекте сајма, као и велики број попуњених Упитника о задовољству учесника Виртуелног сајма, са похвалним коментарима, Национална служба за запошљавање и у наредном периоду планира спровођење нових сајамских манифестација у дигиталном формату и других иновативних приступа у реализацији мера активне политике запошљавања који пружају незапосленим лицима могућности за запошљавање, а послодавцима обезбеђују компетентне кадрове.