U toku je izrada Plana detaljne regulacije za uređenje Turističko rekreativne zone – „Reka Mlava“.

Obuhvat plana je 42 hektara, a obuhvata celokupan tok reke Mlave kroz naselje Petrovac sa obalama. Priobalje Mlave trebalo bi da postane atraktivna lokacija. Uporedo sa izradom Plana rešavaju se i imovinsko pravni odnosi a nakon toga sledi izrada projektne dokumentacije i realizacija investicije.

U ovom prostoru planirana je izgradnja novih i uređenje postojećih plaža, izgradnja pešačkih, biciklističkih i trim staza, poligona za razvoj motoričkih sposobnosti kod dece, avantura parka za decu i odrasle, amfiteatra u prirodi, sportsko – rekreativnog centra.

Zona rekreacije sadrži uređene obale pored vodene površine – plaže – kupališta sa pratećim sadržajima, šetalište, biciklističku stazu, parkove i zelene površine uz reku, multifunkcionalne sportske terene, bazene, atraktivne sadržaje usklađene sa prirodnim prostorom, kao i prateće komercijalne sadržaje i usluge.

U zoni centra – između pešačkog mosta i mosta kod pijace planira se otvaranje grada ka reci, uređenje dva manja trga sa puno zelenila, odgovarajućim urbanim mobilijarom i pratećim sadržajima, izgradnja kružne jednosmerne saobraćajnice i uređenje svih pešačkih prilaza iz glavne ulice ka obali.

Autor: RTV „Biser“