Фото: pixabay

Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа, а за пружање услуга – нега болесног лица (услуге помоћи у кући -услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између два физичка лица) и услуга социјалне заштите персонални асистент,  потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи, доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Јединица локалне самоуправе је дужна да након провере података, доставља захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере достављати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе.

Лица којима је потребна ова врста помоћи потребно је да подесу захтеве са одговарајућом медицинском документацијом као и ЈМБГ и местом кретања за особу која пружа помоћ, поштом на адресу Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1 или електронским путем на е-адресу: milavesna06@yahoo.com.