Град Пожаревац расписао је конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2020. години, а у укупном износу од 5.500.000,00 динара.

Kонкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима: књижевност (стваралаштво, преводилаштво). музика (стваралаштво, продукција, интерпретација), иковне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација), уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција
и интерпретација), филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедији, остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.), делатност заштите у области непокретних културних добара, делатност заштите у области покретних културних добара, делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа, библиотечко-информационе делатности, научноистраживачке и едукативне делатности у култури, менаџмент у култури, употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања Kонкурса у листу „Реч народа“.