Grad Požarevac raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini, a u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara.

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima: književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo). muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), ikovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija
i interpretacija), filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimediji, ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.), delatnost zaštite u oblasti nepokretnih kulturnih dobara, delatnost zaštite u oblasti pokretnih kulturnih dobara, delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečko-informacione delatnosti, naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, menadžment u kulturi, upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.