Iz Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevca obaveštavaju roditelje da će svi objekti ove ustanove početi sa radom 1. septembra.

RTV “Biser”

Na osnovu usvojenih zaključaka o preporukama i merama za suzbijanje i zaštitu od širenja zarazne  bolesti COVID-19 data od  strane Кriznog  štaba  Republike Srbije,  školske  uprave i definisanih smernica u skladu sa preporukama i epidemiološkm situacijom, roditelji su u obavezi da se pridržavaju sledećih preporučenih mera:

– Roditelj/drugi zakonski  zastupnik  je  u  obavezi  prilikom  povratka deteta u Ustanovu donese potvrdu od lekara–izabranog pedijatra o zdravstvenom  stanju deteta, ne stariju od 7 (sedam) dana;

Potvrdu od izabranog pedijatra je potrebno da donesu i  novoupisana deca koja prvi put kreću u kolektiv;

– Na osnovu dostavljenog zdravstvenog opravdanja, dete može da bude primljeno u kolektiv.

– Prilikom dovođenja deteta u kolektiv, roditelji koriste ličnu zaštitu–(masku), kao i prilikom odvođenja deteta iz vrtića;

– Poštovati vreme i dinamiku dolaska u vrtić, kako se ne bistvarala gužva i time obezbedila fizička distanca;

Prijem dece vršiće vaspitači, svako u svojoj radnoj sobi od 06.00 do 08.00 časova.

– Na ulazu u objekat, roditelji moraju da dezinfikuju ruke i da prođu dezobarijeru;

– Roditelji su u obavezi da prođu strogu trijažu preventivne sestre koja podrazumeva: merenje  telesne  temperature  beskontaktnim  toplomerom,  prikupljanje  osnovnih anamnestičkih podataka o eventualnim kontaktima sa potencijalno obolelim od korone i slično. Pri svakom odstupanju od bilo kojih navedenih uslova za prijem deteta koji moraju  biti  ispunjeni  kao  i  pri  svakoj  sumnji  na  postojanje  respiratorne  bolesti, izmerene temperature preko 37°S dete se ne  prima u kolektiv, odnosno upućuje se kod lekara;

U tom slučaju, roditelj je u obavezi da se javi sa detetom izabranom pedijatru i nakon toga obavesti Ustanovu o rezultatima pregleda;

– Roditelji se nakon jutarnje trijaže zadržavaju ne duže od 10 minuta u vrtiću, kao i prilikom dolaska i preuzimanja deteta;

– Ukoliko  deca  imaju  simptome  respiratorne  ili  crevne  infekcije, povišenu temperaturu ili sumnju na početak bolesti (umor, gubitak apetita i sl.), ostanu kod kuće i da se jave svom izabrnom pedijatru. U tom slučaju, u kolektiv mogu da se vrate samo sa zdravstvenim opravdanjem od izabranog pedijatra da su zdravi za kolektiv;

– Za  svaku  promenu  zdravstvenog  stanja  deteta  tokom  boravka  kući  ili  eventualnog oboljevanja nekog člana porodice od COVID-19ili sumnje na bolest, roditelj/staratelj je u obavezi je da obavesti Ustanovu, da se jave izabranom lekaru poštujući definisane protokole za ovu pandemiju i ne dovoditi dete u kolektiv dok se za to ne steknu uslovi koji potvrđuju odsustvo opasnosti od zaraze.

Autor: RTV “Biser”, Izvor: PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac

Podeli