Građani će uskoro moći da podignu gotovinski kredit od 90.000 dinara bez potpisivanja menice i u banci u kojoj ne primaju platu. 

Foto: Pixabay

Kako piše Politika, to će moći da učine samo na osnovu izjave koja će imati snagu toga da oni imaju neka primanja – platu ili penziju, i da će moći da vrate kredit. Rok otplate je dve godine, kamata onakva kakvu banka trenutno zaračunava.
Ovo je omogućila Narodna banka Srbije (NBS) svojim propisima, a to za banke znači da ovakve zajmove centralna banka neće klasifikovati kao rizične, kao što je to činila do sada. Politika navodi da je vrednost odobrenih gotovinskih kredita premašila vrednost stambenih, pa je NBS posegla za ograničavanjem perioda otplate, što znači da će se ubuduće keš krediti otplaćivati na sedam, odnosno šest godina.
U Narodnoj banci Srbije poručuju da je Odlukom o privremenim merama omogućeno bankama da po pojednostavljenoj proceduri fizičkom licu koje ne prima zaradu, odnosno penziju preko računa u toj banci, odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara, s rokom dospeća do dve godine.
„To konkretno znači da je građanima omogućeno da banci kod koje apliciraju za kredit, a preko koje ne primaju zaradu ili penziju, kao dokaz o zaposlenju i zaradi, odnosno penziji u poslednja tri meseca, podnesu ličnu izjavu o tome, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, bilo u pisanom obliku, bilo da skeniranu izjavu dostave u elektronskoj formi“, navode u NBS.
Cilj ovih mera Narodne banke Srbije jeste, kako kažu, da se u uslovima vanredne zdravstvene situacije građanima pojednostavi pristup finansiranju – bez odlaska kod poslodavca radi pribavljanja potvrde o zaposlenju i visini zarade ili u banku u kojoj primaju zaradu, odnosno penziju, radi pribavljanja izvoda iz evidencije o uplati zarade, odnosno penzije.
Reč je o privremenim merama i banke će na ovaj način kredite moći da odobravaju do 31. decembra 20201. godine.
„Očekujemo da će banke u narednom periodu objaviti ponudu i konkretne uslove za odobravanje ovakvih kredita“, zaključuju u NBS.
Izvor: Politika