Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović i predsednik Sindikata komunalnih službi grada Požarevca, Boban Martinović, danas su potpisali Aneks 1 Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Grada Požarevca koji se odnosi na plaćanje privremenog odsustva sa rada zbog potvrđene zaraze koronavirusom ili zbog mere izolacije i samo izolacije.

RTV „Biser“

„Tako da će u slučaju za prvih 30 dana odsustva  poslodavac isplaćivati zaradu iz svojih sredstava, a za odsustvo više od 30 dana, zarada će se isplaćivati tako što će se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisan iznos naknade zarade, a poslodavac će iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100 odsto osnova za naknadu zarade“, istakao je gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović.

Odsustvo sa rada se dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaska državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije MUP) ili izveštajem lekara sa doznakom. Tako će zaposleni imati punu platu tokom bolovanja ili izolacije.

Do sada su izvršene izmene i dopune posebnih koletivnih ugovora za zdravstvene ustanove, socijalnu zaštitu, državnu upravu, lokalnu samoupravu, MUP, predškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje.

Grad Požarevac je među prvima u Srbiji potpisao ovakav Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti.

U narednom periodu očekuju se pregovori o minimalnoj ceni rada, a kolektivni ugovor za radnike u komunalnoj delatnosti ističe narednog proleća. Boban Martinović je rekao da je do sada sa gradom uvek imao dobru saradnju, kao i da ih očekuje mnogo aktivnosti u narednom periodu, pre svega u vezi potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

„Ovo je mali deo, ali veoma značajan za ljude u komunalnom sistemu koji rade 24 sata dnevno. Komunalci su izloženi uvek raznim rizicima i ovo se pre svega odnosi na one koji moraju da biti u izolaciji ili na bolničkom lečenju“, istakao je Martinović.

Lokalna samouprava je još jednom pokazala svoju solidarnost i društvenu odgovornost kada je u pitanju briga o zaposlenima.

Autor: RTV „Biser“