Međunarodna organizacija Crvenog krsta (MCK), UNICEF i Svetska zdravstvena organizacije (SZO) izdale su novo uputstvo kako bi pomogli u zaštiti dece i škola od transmisije COVID-19 virusa. Uputstvo sadrži ključna razmatranja i praktične kontrolne liste kako bi škole bile bezbedne. Ono takođe pruža savete nacionalnim i lokalnim vlastima kako da se prilagode i kako da primene plan za vanredne situacije u nastavnim prostorijama.

U slučaju zatvaranja škola, uputstvo uključuje preporuke za ublažavanje mogućih negativnih uticaja na učenje i dobrobit dece. To znači – imati spremne solidne planove kako obezbediti nastavak učenja, uključujući daljinsku nastavu kao onlajn obrazovnu strategiju i radio emisije sa akademskim sadržajem i pristup važnim uslugama za svu decu.

Ovi planovi treba da uključe i neophodne korake ka eventualnom ponovnom otvaranju škola.

Kad škole ostaju otvorene, a kako bi se obezbedilo da deca i roditelji budu zaštićeni i informisani, uputstvo preporučuje:

– obezbediti informacije deci o tome kako da se zaštite;

– promovisati najbolji način pranja ruku i higijenskih navika, kao i obezbediti higijanska sredstva;

– čistiti i dezinfikovati školske zgrade, posebno sanitarne i instalacije za vodu;

– pojačati ventilaciju i protok svežeg vazduha.

Uputstvo je, mada specifično za zemlje koje već imaju potvrđenu transmisiju COVID-19 virusa, relevantno i u svakom drugom kontekstu.

Edukacijom se studenti mogu ohrabriti da propagiraju prevenciju bolesti i kontrolu kod kuće, u školi i u svojoj zajednici tako što će drugima govoriti kako da spreče širenje bolesti.

Održavanje školske aktivnosti bezbednim, ili njihovo ponovno otvaranje, zahteva puno razmatranja, ali ako se to dobro odradi, može promovisati javno zdravlje.

Na primer, uputstvo za bezbedne škole u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu u vreme epidemije ebole virusa između 2014. i 2016, pomoglo je sprečavanju transmisije virusa po školama.

UNICEF traži od škola, otvorenih ili uz daljinsko učenje, da studentima obezbede holističku podršku.

Škole treba da učenicima obezbede važne informacije o pranju ruku i drugim merama za samozaštitu i zaštitu njihovih porodica; obezbede podršku mentalnom zdravlju i pomognu da se spreči stigmatizacija i diskriminacija tako što će studente ohrabrivati da budu ljubazni jedni prema drugima i izbegavaju stereotipe kada razgovaraju o virusu.

Novo uputstvo takođe nudi korisne savete i kontrolne liste za roditelje i staratelje i negovatelje, kao i za decu i studente. Ove aktivnosti uključuju:

– posmatranje zdravlja dece i ne puštati ih u školu ako su bolesna;

– ohrabrivati decu da pitaju i pokazu zabrinutost i

– da kašlju i istresaju nos u maramicu ili lakat i da izbegnu dodirivanje lica, očiju, usta i nosa.

Sve informacije o koronavirusu možete pronaći u blogu uživo, kao i na posebnoj stranici Koronavirus.

 

Izvor: n1

Foto: hutterstock