Vesti

U kreiranju lokalnog budžeta opštine Veliko Gradište, u okviru aktivnosti u školskoj 2020/21. godini, učestvovao je i Đački parlament Srednje škole “Miloje Vasić“ sa svojim projektom.

Kao i proteklih godina, prethodile su različite aktivnosti Đačkog parlamenta i saradnja sa Odeljenjem za finansije opštine Veliko Gradište. Predstavnici Parlamenta imali su sastanak s rukovodiocem Odeljenja Jelenom Pantić i njenim saradnicima na kojem je bilo reči o mogućnostima za dodelu sredstava za projekte iz lokalnog budžeta.

U okviru Parlamenta govorilo se o nekoliko projekata, a jedan je dobio podršku svih članova – opremanje holova škole tabureima za sedenje tokom odmora i pauza.

Lokalna samouprava je obezbedila sredstva u iznosu od 55.000 dinara, a deo sredstava je Škola obezbedila iz sopstvenih sredstava. Holovi su prošle nedelje oplemenjeni tabureima pa je ovaj prostor postao funkcionalniji i lepši.

Podršku učenicima u pisanju i realizaciji projekta dale su direktorka Vesna Novković i koordinator Parlamenta, profesorka Nataša Stević.

Projekat je veoma značajan za školu jer promoviše aktivizam učenika, da se angažuju u kreiranju opštinskog budžeta i da svojim učešćem doprinesu realizaciji projekata koji unapređuju položaj mladih ljudi i doprinose stvaranju povoljnijeg ambijenta za učenje i postizanje boljih rezultata.

Foto: Odeljenje za finansije

Najčitanije objave