Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2019. godini je 6.945.235. Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3.561.503), a 48,7% muškarci (3.383.732). Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -5,4‰, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Pexels

Procene stanovništva su zasnovane na rezultatima popisa stanovništva i na rezultatima obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Rezultati procena se izrađuju prema polu, starosti i tipu naselja i publikuju se do nivoa opština. Osim procenama stanovništva sredinom godine, koje predstavljaju prosečan procenjen broj stanovnika u toj godini, raspolaže se podacima  o broju stanovnika početkom posmatrane godine (1. januar) i krajem iste godine (31. decembar).

Autor: RZS