Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i Komesarijat za izbeglice i migracije objavili su javni poziv za dostavljanje ponuda fizičkih i pravnih lica koja prodaju stanove a za dalju kupovinu stanova u javnu svojinu na području 14 opština na teritoriji Republike Srbije. Kupovina stanova deo je Regionalnog stambenog programa i stanovi su namenjeni prethodno izabranim izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje do danas nisu rešile svoje stambeno pitanje.

Foto: Pixabay

Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak dostavljanja pismenih ponuda i izbora najpovoljnijih ponuđača i to u Somboru, Šapcu, Šidu, Odžacima, Boru, Bačkoj Palanci, Zrenjaninu, Kikindi, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima, Staroj Pazovi, Novom Sadu i Paraćinu.

Javni pozivi su u toku a rok za dostavljanje ponuda za kupovinu stanova za sve opštine je do 31. decembra 2021. godine, sa mogućnošću produženja.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prodaju stanove i ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Javni pozivi i Obrasci ponuda su objavljeni na internet strani „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd u delu Javni pozivi (http://www.piu.rs/general.php?category=31) i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (www.kirs.gov.rs).

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u sve četiri zemlje.

Regionalni stambeni program sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Švajcarske, Italije, Norveške, Danske, Turske, Luksemburga, Španije, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

Kontakt telefon: 011/3088-795 – Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, email: kupovinastanova@piu.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti Jeleni Tomić iz „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd na 065/200 90 72, ili jelena.tomic@piu.rs