Licna Karta Rtv Jpg 660x330

Скупштина Србије на последњој седници редовног пролећног заседања разматра Предлог закона о изменама и допунама Закона о личној карти и други прописи.

Промене су предложене због недостатака у важећем закону и због обавезе која произилази из пројекта Владе „Стоп бирократији“.

Предлог је да се у личне карте дода податак о адреси пријављеног пребивалишта, да се одредбе Закона о личној карти ускладе с прописима о електронском документу, а новина би било и да за лица старија од 16 година лична карта може да се изда уз сагласност само једног родитеља.

На дневном реду биће и Предлог закона о заштити пословне тајне, којим се та област усклађује с прописима Европске уније.

– Предлогом закона даје се дефиниција пословне тајне, односно прецизира се које информације и под којим условима уживају заштиту као пословна тајна. Такође, уређује се под којим условима се прибављање, коришћење и откривање информације која представља пословну тајну, сматра законитим, а под којим условима се сматра незаконитим – навео је предлагач у образложењу.

Раније је најавлено да ће се на седници, уколико посланици прихвате, по хитном поступку вероватно бити измене Закона о акцизама којима ће се политика акциза на алкохолна пића хармонизовати са стандардима Европске уније.

Извор: новости