U okviru projekta „Promocija lokalnih pčelara, kulturne baštine i prirodnih lepota opštine Žagubica kroz GIS“, koji se na teritoriji opštine Žagubica sproovdi uz podršku Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, tokom implementacije projekta opremljena je i GIS kancelarija i nabavljena je opreme za rad na terenu, nabavljen je nameštaj, računarska oprema, 2 GPS uređaja, server, mreža, dron, što je zaposlenima omogućuje dalji kvalitetan rad na unapređenju geografsko informacionog sistema.

.zagubica.org.rs

Četiri zaposlena lica su prošla obuke i dodatno je zaposlena još jedna osoba čiji će primarni zadaci biti rad na terenu, snimanje nabavljenom opremom i unapređenje GIS baze i GIS sajta.

Za potrebe promocije projekta i samog geografsko informacionog sistema opštine Žagubica izrađena je i internet prezentacija www.zagubicagis.rs. Tokom projekta mapirano je više od 2.600 košnica i svi medni pašnjaci na teritoriji opštine Žagubica, kao i 83.000 metara vodovodne i 8.700 metara kanalizacione mreže. Osim toga, mapiran je i deo prirodnog i kulturnog nasleđa opštine Žagubica, pešačke, biciklističke, planinarske i gljivarske staze, lovišta i vidikovci a sve u cilju razvoja turizma i promocije opštine Žagubica” naglasila je Milena Pajić, menadžer projekta.

Izvor: .zagubica.org.rs