У оквиру пројекта „Промоција локалних пчелара, културне баштине и природних лепота општине Жагубица кроз ГИС“, који се на територији општине Жагубица спроовди уз подршку Европске уније у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО, током имплементације пројекта опремљена је и ГИС канцеларија и набављена је опреме за рад на терену, набављен је намештај, рачунарска опрема, 2 ГПС уређаја, сервер, мрежа, дрон, што је запосленима омогућује даљи квалитетан рад на унапређењу географско информационог система.

.zagubica.org.rs

Четири запослена лица су прошла обуке и додатно је запослена још једна особа чији ће примарни задаци бити рад на терену, снимање набављеном опремом и унапређење ГИС базе и ГИС сајта.

За потребе промоције пројекта и самог географско информационог система општине Жагубица израђена је и интернет презентација www.zagubicagis.rs. Током пројекта мапирано је више од 2.600 кошница и сви медни пашњаци на територији општине Жагубица, као и 83.000 метара водоводне и 8.700 метара канализационе мреже. Осим тога, мапиран је и део природног и културног наслеђа општине Жагубица, пешачке, бициклистичке, планинарске и гљиварске стазе, ловишта и видиковци а све у циљу развоја туризма и промоције општине Жагубица” нагласила је Милена Пајић, менаџер пројекта.

Извор: .zagubica.org.rs