Vesti

Klub putnika raspisao je konkurs za putopise, a rok za slanje radova je 15.02.2020.

Regionalni nagradni konkurs “Spasimo putopis” pokrenut je prošle godine.

Cilj ovog konkursa je da istraže šta bi sve putopis mogao biti i postati, ali pre svega da podstaknu ljude na razmišljanje, otkrivanje i stvaranje, na radoznalost i igru.

Svaki autor ima pravo da pošalje najviše tri priče. Žiri sačinjava uredništvo Kluba putnika.

Rezultati će biti objavljeni 15.03.2020. a za detaljne propozicije, posetite njihov vebsajt www.klubputnika.org

Najčitanije objave