Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за 2021 годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Pixabay

Носилац комерцијалног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела у  износу од 800 динара по кошници пчела.

Извор: golubac.org.rs