U termoelektrani Kostolac gradiće se novi blok na lignit (smeđi ugalj) snage 350 MW.

Foto: RTV Biser

Za ovaj projekat Elektroprivreda Srbije upravo je raspisala tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja predviđa realizaciju projekta u 14 faza.
Projekat uključuje izradu projektovanje samog bloka kao i fukncionalnih delova koji se odnose na odlaganje i skladištenje pepela, saobraćajnica, sistema za halađenje vodom iz Dunava.
Blok će biti visoke efikasnosti a očekuje se izlazna snaga u mreži od 308 MW.
– Blok će biti angažovan u okviru elektroenergetskog sistema Srbije u baznom delu dijagrama opterećenja. Očekivano prosečno godišnje vreme angažovanja Bloka svedeno na punu snagu iznosi 7.500 sati/god. Plasman snage bloka u elektromrežu Srbije će se vršiti preko postojećeg razvodnog postrojenja RP 400 kV koje se nalazi u neposrednoj blizini novog bloka. Za potrebe sopstvene potrošnje novog bloka predviđen je energetski transformator – navodi se u tehnčikoj dokumentaciji.
Dodaje se da će se za potrebe hlađenja sistema biti korišćena rečna voda iz Dunava kao i da će se za te potrebe graditi novo postrojenje za prirpremu demineralizovane vode.
– Protočno hlađenje bloka predviđeno je vodom iz Dunava, uz korišćenje postojećeg dovodnog kanala rashladne vode. Za nadoknadu gubitaka u kružnom toku voda–para Bloka predviđena je izgradnja novog postrojenja za hemijsku pripremu demineralizovane vode sa dve linije kapaciteta 2×50 t/h. Postrojenje će se snabdevati vodom iz Dunava – stoji u dokumentaciji.
U delu koji govori o faznosti izgradnje predviđena je i izgradnja novog vlažnog dimnjaka kojim će se odvoditi vodena para iz sistema.
Projektno-tehnička dokumentacija obuhvata izradu projekta za građevinsku dozvolu, idejni projekat, idejno rešenje, i ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredniu.
Tender je otvoren do 22. novembra, a više detalja u vezi sa tehničkom dokumentacijom i načinom učestvovanje možete pogledati OVDE.