Извор: еКапија

 

Једна од главних мера државе за спас српске привреде које ће данас бити објављене требало би да обухвати конкретну новчану помоћ за раднике у приватном сектору у Србији.

Kако очекују извори еKапије, за микро и мала предузећа и предузетнике требало би да држава исплаћује по 30.000 динара у току три месеца, док ће за средња и велика предузећа тај износ бити 15.000 динара.

Такође, према очекивањима, плаћање пореза и доприноса биће одложено за период од три месеца, а плаћаће се од следеће године, на 24 рате. Порези на доходак и добит такође ће бити одложени.

Очекује се и да ће држава дати повољне кредите за ликвидност, по којима ће гарантовати чак 80%, а камата ће бити око 3,5% уз грејс период од 12 месеци.

Услов за све ове мере, како је и најављено, биће да послодавац није отпустио више од 10% запослених од проглашења ванредног стања.

Упућени очекују и да ће мере поред осталог, укључити и мораторијум на исплату дивиденди до краја године, осим за јавна предузећа, као и подстицање домаће тражње.

Очекује се да ће укупне мере усмерене ка приватном сектору бити вредне приближно 5 млрд ЕУР.