Lekari iz Srbije i Rumunije, tačnije Velikog Gradišta i Temišvara, nizom zajedničkih radionica unapređuju svoje znanje kako bi pobedili sve učestaliji karcinom tiroidne žlezde.

U Temišvaru je  22-23. februara održana četvrta radionica u okviru projekta prekogranične saradnje zdravstva pod nazivom „Zajednički pristup pojednostavljivanju rane dijagnoze i lečenja raka štitne žlezde kod populacije u partnerskom području“, koji će u naredne dve godine biti realizovan u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020, u saradnji Gradske bolnice Temišvar i Doma zdravlja Veliko Gradište.

Na radionicama učestvuje 30 lekara i drugo stručno osoblje iz Temišvara i Velikog Gradišta.

U subotu, 29. februara, održaće se jednodnevna radionica u Velikom Gradištu dok će se druga, takođe jednodenevna radionica u Temišvaru održati 7. marta.

Ukupna vrednost projekta je 1.038.305 evra, od čega su bespovratna sredstva Evropske unije 882.559 evra.

Opšti cilj projekta je da se zajednicama sa obe strane granice, kroz povećan pristup efikasnim medicinskim uslugama, uz ranu, modernu dijagnostiku i trenutno lečenje raka štitne žlezde poboljša kvalitet života. Kroz aktivnu prekograničnu saradnju očekuje se da rezultati projekta, kupovinom i ugradnjom visokokvalitetne medicinske opreme i obukom odgovarajućeg kadra, dovedu do modernizacije regionalnih medicinskih centara koji su uključeni u dijagnozu i lečenje patologije štitne žlezde.

Nabavkom planirane opreme, u narednom će periodu stanovnici područja koja pokrivaju ova dva zdravstvena centra moći, u okviru rutinskog preventivnog pregleda, da urade i ultrazvuk štitne žlezde, u cilju adekvatnog ranog otkrivanja eventualnih zdravstvenih problema.

Izvor: velikogradiste.rs