Februar je mesec intenzivnih priprema za sprovođenje drugog pilotiranja, odnosno probnog testiranja državne mature, ali i mesec vebinara za nastavnike, učenike i roditelje, kako bi se što bolje upoznali sa procesom uvođenja državne mature. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić Mijatović kaže za RTS da roditelji i učenici nemaju razloga za zabrinutost, da su bili uvršteni u radnu grupu koja se bavila državnom maturom i da se stalno osluškuju njihovi glasovi i pitanja.

Foto: RTV Biser

“Bio je plan da bude implementirana 2021. godine, ali usled pandemije koronavirusa odlučeno je da se prolongira i izvršene su zakonodavne promene proletos što se tiče srednjeg obrazovanja, a unete su izmene i u član 100 o visokom obrazovanju – da se definitivno državna matura održava 2023/24. godine”, ističe Dukić Mijatović.

Kaže da je država zauzela jasan kurs i strateški pravac i ističe da roditelji i učenici nemaju razloga za zabrinutost, da su bili uvršteni u radnu grupu koja se bavila državnom maturom i da se stalno osluškuju njihovi glasovi i pitanja.

“U aprilu će biti drugo pilotiranje, od 4. do 8. aprila, ali ćemo do godine kada će krenuti sprovođenje državne mature imati još dva pilotiranja. Neće ovo biti jedino koje ćemo imati”, naglašava Dukić Mijatović.

Objašnjava da neće meriti znanje učenika, već da pilotiranje služi da bi na najbolji mogući način osmislili zadatke koji će se naći na ispitu zato što će matura imati i sertifikacioni i kvalilifikacioni karakter – predstavljaće i završnicu srednjeg obrazovanja i ulaznicu za one koji žele na fakultete.

“Državna matura uniformiše proces”
Marijana Dukić Mijatović kaže da je zajedno sa ministrom Brankom Ružićem imala u amfiteatru Mašinskog fakulteta sastanak sa svim dekanima visokoškolskih ustanova.

Kaže da pojedini fakulteti imaju bojazan da li će ovakav vid upisivanja sniziti kriterijume i otežati im da pronađu najbolje.

“Trudimo se da pronađemo najbolje moguće prakse koje postoje u Evropskoj uniji, ali da ih ne prihvatamo slepo nego da ih prilagodimo našim potrebama i prilikama”, ističe Dukić Mijatović.

“Drugo pilotiranje u svim školama”
Marijana Dukić Mijatović kaže da je prilikom prethodnog pilotiranja u uzorku bila 101 škola, dok će sada biti sve – 519 škola, državnih i privatnih.

“U svim školama ćemo da sprovodimo drugo pilotiranje – ispit iz srpskog odnosno maternjeg jezika, iz matematike i nekoliko opšteobrazovnih predmeta koji su predviđeni projektom. Kada su u pitanju srednje stručne škole, oni imaju i neke svoje stručne predmete koji se tiču njihovog sertifikacionog dela”, objašnjava Dukić Mijatović.

Ističe da ništa neće biti teže i da se ništa bitno ne menja, već će samo biti uniformisano u jedan jedinstven proces kakav će biti državna matura.

Kaže da je oko 550 ljudi u timu i da je u toku najdelikatnija faza – da se na najbolji mogući način osmisle zadaci.