Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti od raka jajnika, a u našoj zemlji od te bolesti godišnje oboli više od 750 žena, dok njih 450 izgubi bitku za život.

Foto: Healthcare

Obolevanje i umiranje od ovog karcinoma raste sa uzrastom, a većina obolelih i umrlih ima više od 40, a manje od 65 godina. Poslednjih godina uočeno je pomeranje vrha u obolevanju i umiranju od karcinoma jajnika prema mlađim uzrasnim grupama.

Epidemiološke studije pokazale su da su žene koje su prvu trudnoću i porođaj imale pre 25. godine života, koje su upotrebljavale kontraceptive i/ili su dojile imale od 30% do 60% manji rizik za nastanak raka jajnika. Nasuprot tome, žene koje nisu rađale ili su prvi porođaj imale nakon 35. godine života imale su povećan rizik za nastanak raka jajnika.

Rak jajnika ima najvišu stopu smrtnosti od svih ginekoloških karcinoma i on je na sedmom mestu po smrtnosti od svih karcinoma koji pogađaju žene, kao i da na svetu na svaka tri minuta od te bolesti umre po jedna žena. Rak  jajnika, koji ugrožava sve žene, ne može se otkriti Papanikolau testom, a život može da spasi svest o ranim, upozoravajućim simptomima bolesti. Broj preventivnih pregleda u Srbiji iz godine u godinu opada.

Kada je reč o naslednoj predispoziciji za rak jajnika, bolest je nasledna u 10 do 15 odsto slučajeva.

Postoje određena testiranja promena u strukturi pojedinih gena kojima se potvrdjuje prisustvo bolesti. Samo prisustvo izmenjenih gena ne znači da će osoba sigurno oboleti već da je pod povišenim rizikom od obolevanja. Najveći problem kod nas predstavlja neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka iz razvijenih zemalja Evrope i sveta.

U skladu sa Rezolucijom o prevenciji i kontroli raka koju je usvojila Skupština Svetske zdravstvene organizacije 2005. godine, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izradilo je Nacionalni program za borbu protiv raka.

Redovnom posetom svom izabranom lekaru, dajemo sebi šansu da budemo brži od bolesti.

Autor: RTV „Biser“