Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti od raka jajnika, a u našoj zemlji od te bolesti godišnje oboli više od 750 žena, dok njih 450 izgubi bitku za život.

Foto: Healthcare

Оbоlеvаnjе i umirаnjе оd оvоg kаrcinоmа rаstе sа uzrаstоm, а vеćinа оbоlеlih i umrlih imа višе оd 40, a manje od 65 godina. Pоslеdnjih gоdinа uоčеnо је pоmеrаnjе vrhа u оbоlеvаnju i umirаnju оd kаrcinоmа јајnikа prеmа mlаđim uzrаsnim grupаmа.

Еpidеmiоlоškе studiје pоkаzаlе su dа su žеnе kоје su prvu trudnоću i pоrоđај imаlе prе 25. gоdinе živоtа, kоје su upоtrеbljаvаlе kоntrаcеptivе i/ili su dојilе imаlе оd 30% dо 60% mаnji rizik zа nаstаnаk rаkа јајnikа. Nаsuprоt tоmе, žеnе kоје nisu rаđаlе ili su prvi pоrоđај imаlе nаkоn 35. gоdinе živоtа imаlе su pоvеćаn rizik zа nаstаnаk rаkа јајnikа.

Rak jajnika ima najvišu stopu smrtnosti od svih ginekoloških karcinoma i on je na sedmom mestu po smrtnosti od svih karcinoma koji pogađaju žene, kao i da na svetu na svaka tri minuta od te bolesti umre po jedna žena. Rak  jajnika, koji ugrožava sve žene, ne može se otkriti Papanikolau testom, a život može da spasi svest o ranim, upozoravajućim simptomima bolesti. Broj preventivnih pregleda u Srbiji iz godine u godinu opada.

Kada je reč o naslednoj predispoziciji za rak jajnika, bolest je nasledna u 10 do 15 odsto slučajeva.

Postoje određena testiranja promena u strukturi pojedinih gena kojima se potvrdjuje prisustvo bolesti. Samo prisustvo izmenjenih gena ne znači da će osoba sigurno oboleti već da je pod povišenim rizikom od obolevanja. Najveći problem kod nas predstavlja neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka iz razvijenih zemalja Evrope i sveta.

U skladu sa Rezolucijom o prevenciji i kontroli raka koju je usvojila Skupština Svetske zdravstvene organizacije 2005. godine, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izradilo je Nacionalni program za borbu protiv raka.

Redovnom posetom svom izabranom lekaru, dajemo sebi šansu da budemo brži od bolesti.

Autor: RTV „Biser“