Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za izradu investiciono-tehničke dokumentacije kosagorevanja alternativnih goriva u termoelektranama TE Nikola Tesla i Kostolac B.

Foto: RTV Biser

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, EPS razmatra mogućnost korišćenja pripremljenog otpada kao dodatnog goriva pri proizvodnji električne i toplotne energije u termoelektranama.

– Osim uklanjanja otpada na način zadovoljavajući sa aspekta zaštite životne sredine, kosagorevanjem otpada bi se smanjila potrošnja osnovnog goriva – uglja lignita u procesu proizvodnje električne i toplotne energije – stoji u dokumentu.

Predviđeno je da se ovim projektom kroz I fazu obradi sistem za kosagorevanje u okviru procesa sagorevanja na kotlovima blokova A3, A4 i A5 u TE Nikola Tesla A, a u 2. fazi naknadno i na kotlovima TE Kostolac B.

Projektom je potrebno utvrditi odgovarajući udeo otpada u ukupnom gorivu za postojeće tipove mlinova i kotlove na pomenutim blokovima.

Investiciono-tehničkom dokumentacijom definisaće se i potrebna oprema, utvrditi obim ulaganja neophodnih za rekonstrukciju blokova, ishodovati lokacijski uslovi i dobiti pozitivna mišljenja Republičke revizione komisije i Ministarstva zaštite životne sredine, a sve u cilju ispitivanja isplativosti i rizika primene ove metode u srpskim termoelektranama.

Rizici, kako se navodi, podrazumevaju sadržaj žive u SRF (vrsta alternativnog goriva koje se dobija iz orpada), kao i sadržaj hlora koji doprinosi stvaranju korozije, a potrebno je proceniti i uticaj na ukupne emisije EPS-a.

Takođe, dodaje se, potrebno je definisati koje sve dozvole i za koju vrstu otpada je potrebno ishodovati radi privremenog skladištenja, kao i dozvole koje EPS treba da ishoduje kao operater za tretman otpada.

Tender ističe 16. avgusta, o ostalim detaljima OVDE.

Inicijativa EPS-a za ispitivanje mogućnosti kosagorevanja dolazi u jeku svetske energetske krize i samo par dana nakon izjave premijerke Ane Brnabić da će „predstojeća zima biti teška“, te da Srbija pregovara oko dodatne količine uglja, jer imamo problema oko kopanja našeg uglja.

Podsetimo, Vlada je sredinom juna odobrila EPS-u da do kraja 2023. uveze četiri miliona tona uglja, kako bi se obezbedio nesmetan rad obrenovačkih termoelektrana koje pokrivaju polovinu potreba za strujom u zemlji.

Treba reći i da najava korišćenja otpada kao goriva u termoelektranama u Srbiji nije nova – o tome su zvaničnici EPS-a govorili i pre desetak godina. Vladimir Đorđević, nekadašnji direktor EPS-a i tadašnji izvršni direktor za obnovljive izvore energije u ovom javnom preduzeću, rekao je u intervjuu za Vreme da Elektroprivredi Srbije predstoji pronalaženje načina za kosagorevanje uglja i komunalnog otpada u termoelektranama, koji često ima i veću energetsku vrednost nego naš lignit.