Poslanici su u Skupštini Srbije sa 165 glasova usvojili Izmene zakona o lokalnim izborima, koje omogućavaju da se svi lokalni izbori održe 2. juna.

Foto: RTV Biser

Ovim izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima stiče se mogućnost da se beogradski i lokalni izbori održe istog dana – 2. juna.

Ovo je bio jedan od zahteva opozicije o poboljšanju izbornih uslova.

Zakon predviđa da se odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi najranije 150 dana, najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, kao i da od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana.