Inarodna Stranka Požarevac

Saopštenje Gradskog odbora Narodne stranke Požarevac prenosimo u celosti.

Problem partijskog zapošljavanja na koji ukazuje Narodna stranka u Požarevcu je veoma aktuelan i godinama muči naše sugrađane.

Ovaj problem se odnosi na praksu aktuelnog režima da koristi svoju moć da osigura zapošljavanje za svoje članove ili simpatizere, bez obzira na njihove kvalifikacije ili veštine. Ovo vodi do isključivanja kvalifikovanih i sposobnih ljudi koji nemaju političke veze, a to ugrožava principe zapošljavanja na osnovu zasluga i jednakih mogućnosti.
Konsekvence partijskog zapošljavanja su štetne za razvoj i napredak zajednice, pošto to dovodi do lošeg profesionalnog profila zaposlenih, neefikasnosti i korupcije u javnim institucijama. Dodatno, ovo stvara osećaj nepravde i frustracije među građanima kojima je mogućnost zapošljavanja uskraćena, što na drugoj strani dovodi do opadanja poverenja u institucije.
Građanima Požarevca je dobro poznato da su ovakve radnje prisutne, kako širom Srbije, tako i u našem gradu. Narodna stranka Požarevac, ukazuje da rešavanje ovog problema zahteva kompletan i sistematičan pristup koji uključuje zakonodavne izmene, institucionalne reforme i kampanje za podizanje svesti javnosti. Ključno je ustanoviti transparentne i objektivne kriterijume za zapošljavanje, napredovanje u javnim institucijama i osigurati njihovu pravednu, nepristrasnu primenu. Dodatno, bitno je jačati kapacitete javne administracije i unaprediti kvalitet javnih usluga, što će povećati poverenje građana u institucije.
Aktuelna vlast u Požarevcu partijsko zapošljavanje koristi kako bi sebi obezbedila neophodne glasove za izbore i time omogućila nastavak svoje vladavine koja počiva na uceni građana koji često bivaju primoravani da obavljaju poslove prikupljanja takozvanih sigurnih glasova.
Ovo je praksa koja nije samo nepravedna prema kvalifikovanim i sposobnim ljudima u našem gradu, koji su izostavljeni iz procesa zapošljavanja, već je takođe i koruptivna i u suprotnosti sa principima demokratije. Kada su građani primorani da obavljaju poslove prikupljanja sigurnih glasova za aktuelnu vlast, to predstavlja oblik ucene i narušava integriteta izbornog procesa.
Vlast bi trebalo da služi interesima građana, a ne da ih zloupotrebljava u svrhu svojih političkih ciljeva. U suprotnosti s tim, kada se zapošljavanje vrši na partijskoj osnovi, vlast kreira lojalnost i zavisnost prema političkoj partiji, umesto da se zalaže za interese zajednice i napredak.
Stoga, važno je da se ovaj problem reši i da se osigura da zapošljavanje u javnom sektoru bude zasnovano na jasnim principima, a ne na političkim vezama. Potrebno je da se uspostave časni kriterijumi za zapošljavanje i da se oni primenjuju pošteno i pravedno. Takođe, važno je da se uspostave efikasni mehanizmi kontrole i nadzora, kako bi se sprečila korupcija i zloupotreba javnih resursa.
Na kraju, ključno je da se podigne svest građana o ovom problemu i da se pozovu na odgovornost oni koji vrše partijsko zapošljavanje. Samo na ovaj način u našem gradu, možemo stvoriti okruženje koje poštuje principe pravde, ravnopravnosti i demokratije.
S tim u vezi Narodna stranka Požarevac upućuje javni poziv Gradonačelniku Požarevca Saši Pavloviću, do odgovori na sledeće pitanje:
– Koliko je ljudi, samo za vreme Vašeg mandata uposleno u Javnim preduzećima u gradu Požarevcu, naročito po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima ili ugovora o delu, po kom kriterijumu, koliko oni traju za svakog od angažovanih i gde su bili objavljeni javni pozivi za to?
Nažalost, nismo uvereni da će građani Požarevca dobiti odgovor na ovo pitanje i zato se stiče utisak, da usled uzurpacije svih institucija u kojima se nalaze Vaši partijski kadrovi, ljudi koje angažujete u različitim javnim preduzećima, zapravo rade u jednoj firmi koja se zove “Aktuelni režim d.o.o.” Za sada.