Neke knjižare neće naručivati ove zbirke, a budući osmaci će moći da ih kupe u knjižari Kockica i BIGZ-ovim knjižarama na Starom Korzou i u Moše Pijade.
Svaka od ove tri zbirke sadrži po 450 zadataka, koji su raspoređeni u tri nivoa, osnovni, srednji i napredni, dok se na kraju svake zbirke nalaze rešenja zadataka.
Cena sve tri zbirke je 790 dinara, a pojedinačna cena zbirke za srpski odnosno maternji jezik je 340 dinara, zbirke za matematiku 230, a kombinovana zbirka koja sadrži zadatke iz biologije, geografije, fizike, istorije i hemije je 220 dinara. Takođe, u prodaji su i testovi sa završnih ispita prethodnih godina.
Zbirke su zajedničko izdanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i „Prosvetnog pregleda”.