Неке књижаре неће наручивати ове збирке, а будући осмаци ће моћи да их купе у књижари Коцкица и БИГЗ-овим књижарама на Старом Корзоу и у Моше Пијаде.
Свака од ове три збирке садржи по 450 задатака, који су распоређени у три нивоа, основни, средњи и напредни, док се на крају сваке збирке налазе решења задатака.
Цена све три збирке је 790 динара, а појединачна цена збирке за српски односно матерњи језик је 340 динара, збирке за математику 230, а комбинована збирка која садржи задатке из биологије, географије, физике, историје и хемије је 220 динара. Такође, у продаји су и тестови са завршних испита претходних година.
Збирке су заједничко издање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветног прегледа”.