Градско веће Града Пожаревца, а по иницијативи Штаба за ванредне ситуације града Пожаревца донело је Одлуку о умањењу износа накнаде за коришћење површина јавне намене за потребе постављања летњих башти.

Pixabay

Корисницима површине јавне намене на територији града Пожаревца за потребе постављања летњих башти, у периоду 01. априла до 01. новембра 2021. године умањује се износ накнаде за коришћење површина јавне намене за ове намене за 80%, а због измењених услова и ограничења рада, пословања проузрокованих заразном болешћу ЦОВИД-19.

Извор: pozarevac.rs