Omladinski fond za kulturu Zapadnog Balkana donosi nove prilike za doprinos međusobnom razumevanju i miru kroz kulturni aktivizam.

Foto: RYCO LBO Srbija

Nakon uspešno završenog Prvog javnog poziva, u okviru kojeg je podržano 29 pojedinaca i organizacija sa Zapadnog Balkana, čiji su projekti obuhvatali čitav dijapazon kuturnog i umetničkog izraza – od muzike, književnosti i arhitekture, preko projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, dizajna, mode, likovne i scenske umetnosti, Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) sada poziva pojedince i organizacije da se prijave na Drugi javni poziv i daju svoj doprinos regionalnoj saradnji i pomirenju kroz kulturni aktivizam.

Omladinski fond za kulturu Zapadnog Balkana višegodišnji je RYCO projekat, finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i podržan od strane Vlada Zapadnog Balkana. Projekat je namenjen kulturnim praktičarima_kama i organizacijama civilnog društva iz oblasti kulture, u cilju pružanja podrške kulturnom aktivizmu mladih i kreativnim rešenjima kao odgovoru na aktuelne društvene i političke probleme u regionu.

Uspešno realizovani projekti iz prethodnog projektnog ciklusa najbolji su pokazatelj kulturnog i umetničkog doprinosa unapređenju regionalne saradnje, interkulturnog dijaloga i izgradnji mira, i svojevrstan su podsticaj za nastavak aktivnosti u novom, drugom po redu pozivu.

„Ovaj projekat omogućio nam je da povežemo umetnike iz Sarajeva i Beograda, a koliko je saradnja bila dobra i koliko smo uživali u radu videlo se na završnom projektnom događaju – zajedničkoj modnoj reviji. Fokus ove aktivnosti bio je na kulturnoj razmeni i razmeni resursa relevantnih za umetničko stvaralaštvo kroz istoriju, a koji igraju ključnu ulogu u stvaranju veza i povezivanju mladih dizajnera_ki i aktivista_kinja širom Zapadnog Balkana“ – svedoči jedna od dobitnica projekta iz prethodnog ciklusa, Jana Žarković.

Kao i u prethodnom javnom pozivu, pojedinci u Drugom javnom pozivu mogu se prijaviti za dobijanje projekta u vrednosti do 3.000 eura, dok organizacije civilnog društva iz oblasti kulture mogu aplicirati za projekte u iznosu do 6.000 eura. Više informacija o procesu prijave dostupno je na RYCO web stranici www.rycowb.org.

Prijavom i učešćem u projektima mladi stiču jedinstvenu priliku da kroz kreativni izraz pošalju poruku i izraze stav o različitim društvenim pitanjima, poput socijalne pravde, inkluzivnosti i jednakosti.

Pojedinci, kulturni praktičari_ke i organizacije civilnog društva iz oblasti kulture iz WB6 prijave na Drugi javni poziv mogu dostavljati od 11. marta do 11. aprila 2024. godine.