Влада Републике Србије донела је 12. марта 2020. године Одлуку о затварању граничних прелаза, на основу које се затварају поједини гранични прелази за међународни друмски, железнички и речни саобраћај, као и погранични саобраћај према Мађарској, Румунији, Републици Бугарској, Републици Северној Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Републици Хрватској, а који су наведени у Прилогу ове одлуке, као њен саставни део.

У складу са овом одлуком, затворена су четири међународна железничка гранична прелаза, и то:

– међународни железнички гранични прелаз Кикинда – према Румунији;

– међународни железнички гранични прелаз Сремска Рача – према Босни и Херцеговини;

– међународни железнички гранични прелаз Мокра Гора – према Босни и Херцеговини;

– међународни железнички гранични прелаз Богојево – према Републици Хрватској;

Привремено обустављање саобраћаја преко наведених међународних железничких граничних прелаза спроводи се у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, изазвано вирусом SARS-Co V-2.

Привремена обустава саобраћаја преко ових граничних прелаза почела је 12. марта 2020. године од 7 сати.

Извор: infrazs.rs