Autobuska Stanica Po

Kompanij Arriva premenila je ime u MobiLitas stoji na sajtu mobilitas.rs.

Autobuska Stanica Po
Foto: RTV Biser

Takođe, MobiLitas je na sajtu istakao da je i dalje posvećen pružanju vrhunskih usluga koje pružaju svojim korisnicima.