Hard disk predstavlja vrstu sekundarne memorije. Podaci se snimaju magnetnim putem u koncentričnim krugovima (cilindrima) na površini tvrdih okruglih ploča (diskova). Podaci se direktno upisuju putem male spirale koja je sastavni deo glave. Danas su dostupni u raznim kapacitetima.

Pixabay

Komercijalna upotreba hard diskova počela je 1956. koji je IBM napravio 1955. za svoj računar IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). Izumeo ga je Rejnold Džonson. Ukupni kapacitet bio je 5 miliona 6-bitnih karaktera (3.75MB). Imao je 50 diskova prečnika 61cm sa 100 površina za snimanje. Svaka površina je imala po 100 traka. Posedovao je jednu glavu (umesto jedne po površini) pa je vreme pristupa bilo izuzetno dugačko.

Izvor: winwin.rs