Građani koji imaju dugoročne zajmove, pre svega stambene kredite indeksirane u evrima sa varijabilnim kamatama, plaćaće ubuduće veće rate kredita, jer se povećao euribor, koji je sastavni deo kamatne stope po kojoj oni otplaćuju dug. Ekonomisti prognoziraju da će euribor još rasti do kraja ove godine, a možda i sledeće, u zavisnosti od monetarne i fiskalne politike u Evropi.

Foto: Pixabay

Posle gotovo sedam godina šestomesečni euribor je u junu iz negativnih vrednosti prešao u plus i trenutno iznosi skoro 1%. Takođe, tokom jula u plus je prešao i tromesečni euribor. Od pet najvećih banaka u Srbiji, dve varijabilne kamate vezuju za šestomesečni, a ostale tri za tromesečni euribor.
Za građane bi zato krajem godine rate kredita mogle biti znatno veće, ukazuje predsednik Udruženja za zaštitu bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović:
– Jedan primer je kredit od 50.000 EUR na 20 godina, to je 240 meseci. Uzeli smo da je marža bila 3,5%. U tom slučaju rata na početku godine je bila 276 EUR, kada je euribor bio -0,55. Sada sa vrednošću od 1,077 rata se povećala na 316 EUR, povećanje od 40 EUR za nekih osam meseci. Kredit od 80.000 EUR na 25 godina, 300 rata, rata je na početku bila 377 EUR, sada je 445 EUR, povećanje od 68 EUR. S obzirom na to da euribor nastavlja da raste, ako bi do kraja godine otišao na dva, rata na primeru od kredita od 50.000 EUR bi se povećala na 344 EUR.
On upozorava da bi najveći trošak mogli imati oni kojima su krediti odobreni ove godine ili koji se sad zadužuju po novim kamatnim stopama.
– Ako euribor krene drastično da jača, banke bi jedino mogle da se odreknu dela svoje marže – naveo je.
Objašnjava da se rate kredita formiraju periodično. Šestomesečni euribor usklađuje se dva puta godišnje, pa će tako u prvoj polovini godine kamata biti obračunata prema vrednosti euribora od 31. decembra, a tokom drugih šest meseci prema vrednosti od 30. juna. A za tromesečni euribor referentna kamata se usklađuje 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra.
– Najava je da će u septembru da usledi još jedno poveanje referentne kamatne stope i uprao je rast euribora reakcija na to. Ako ne bude novih povećanja do kraja godine za očekivati je da se, nakon sednice centralne evropske banke, euribor stabilizuje između 1,5 i 2.
Euribor je kamatna stopa po kojoj grupa evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac, a Gavrilović navodi koji još parametri utiču na cenu kredita, odnosno iznos kamate.
– U stambenim kreditima, koji se plasiraju u Srbiji, kamatne stope su u 99% slučajeva promenjive i sastoje se od fiksnog dela marže i promenjivog dela koji čine tromesečni ili šestomesečni euribor. Ukupni zbir daje kamatnu stopu koja predstavlja cenu kredita koju klijent plaća. Ratu kredita čine glavnica kredita, ono što je klijent podigao, ročnost kredita – broj rata i visina kamatne stope – pojašnjava Gavrilović.
Urednik sajta Kamatica Dušan Uzelac kaže da je poskupljenje kredita trend koji je izvestan i u narednom periodu zbog globalnih ekonomskih poremećaja. Zato savetuje građane da dobro razmisle kad se zadužuju.
– Krediti već poskupljuju i sve će biti skuplji, jer je to stanje na globalnom balkanskom tržištu. Banke na našem tržištu, koje su inostrane, zavise od svojih centrala – kaže Uzelac.
Inače, zbog globalnih poremećaja i nestabilne ekonomske situacije, odnosno rasta kamatnih stopa, u Srbiji se beleži i trend usporavanja rasta zaduživanja stanovništva.
Prema poslednjem izveštaju Narodne banke Srbije za jun ove godine, udeo dinarskih u ukupnim kreditima stanovništva iznosio je 54,4%, dok su zajmovi vezani za evro iznosili 45,5%.