Prijave penzionera za boravak u banjama do 25. januara

Prijava penzionera za besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana traje do 25. januara.

Sokobanja
Foto: RTV Biser

Pravo na ovu pomoć države imaju svi penzioneri koji imaju prebivalište u Srbiji i da njihova penzija ne prelazi 39.850 dinara.

Za ovu pomoć mogu da se prijave svi penzioneri koji osim pomenutog iznosa penzije nemaju druga primanja i koji nisu koristili pravo na rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu.

Na oglas se mogu prijaviti i oni penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva do navedenog iznosa.