Penzioneri su imali mogućnost da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u periodu od 9. do 25. januara, a konačna rang lista, na kojoj će biti objavljena imena penzionera koji su ostvarili ovo pravo preko PIO fonda, biće objavljena 14. marta.

Penzioneri Shutterstock 1000x0

Foto: Pixabay

Preliminarna lista biće objavljena 1. marta. Prigovori će se podnositi između 4. i 8. marta, a komisija će ih razmotriti u roku od 5 dana.

Ove godine su uslovi izmenjeni, uključujući i to ko može da ide kao pratnja penzionerima – i to besplatno. Pravo na besplatan oporavak u nekoj od banja Srbije, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Za korisnike koji pored domaće penzije primaju penziju i iz inostranstva, uslov je da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara1.