Od danas pa do 31. oktobra mogu se podneti zahtevi za kupovinu električnih vozila uz pomoć subvencija države.

Electric Car 1458836 1920

Foto: Pixabay

Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica.

Građani i pravna lica koji žele da ostvare pravo na subvencionisanu kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, mogu da računaju na podršku od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala, predviđena je podrška u iznosu od 500 evra. Najveći iznos subvencije dostupan je za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tone i iznosi 5.000 evra.