У складу са Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС, бр. 73/2019, члан 9, став 3. и члан 64, став 3.) привреда и јавни сектор имају обавезу да користе електронске фактуре и та обавеза ступа на снагу 31. децембра 2021. године, а у случају јавног сектора, ступа на снагу 1. јула 2021. године. Најављени Закон о електронском фактурисању уређује обавезу електронског фактурисања и знатно ће изменити досадашњу праксу.

ilustracija/pixabay

Како је за портал бизнис.рс изјавила Снежана Митровић, председница Рачуноводствене коморе Србије, ово представља додатни издатак и повећање трошкова у раду пореских обвезника, и доприноси правној несигурности.

Компаније ће морати да надограде информационе системе ради аутоматског електронског фактурисања, или да направе систем или ручно уносе фактуре, а мораће и да обезбеде електронске фактуре за исплате ван система, преноси Нова економија, што ће све оптеретити домаће привреднике.

Нацрт Закона о електронском фактурисању предвиђа и увођење информационих посредника, који уз сагласност Министарства финансија могу да пружају услуге издавања, евидентирања, обраде, примања, достављања и чувања електронских фактура.

Председница Рачуноводствене коморе Србије нагласила је да електронско фактурисање повлачи собом питања сигурности и поверљивости података, контроле веродостојности података који се чувају или шаљу, итд.

Посебно је истакла и проблем великих казни: за привредна друштва до 2 милиона динара а за предузетнике до 500.000 динара, као и да недоумице малих и средњих предузећа поводом новог система могу озбиљно да их угрозе.

Није јасно који проценат предузетника ће бити у стању да самостално обрађује и уноси електронске фактуре, нити колику ће то пометњу увести у њихово пословање. Није познат ни број оних који ће морати да се ослоне на услуге ауторизованог посредника, нити колико би такве услуге финансијски оптеретиле привреднике.

 

Извор: екапија