Kako bi doprineo poboljšanju kvaliteta vazduha koji svi udišemo, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), poziva inovatore da predlože ideje za smanjenje zagađenosti vazduha, koje se odnose na nove načine proizvodnje ili nabavku inovativnih proizvoda, tehnološka rešenja i nove lance vrednosti u pet različitih kategorija.

Ilustracija/Pixabay

Kako se navodi, traže se inovacije koje će doprineti da se smanje emisije zagađujućih materija i poveća efikasnost i funkcionalnost individualnih ložišta; unapredi praćenje i obrada podataka o kvalitetu vazduha, uz pomoć novih uređaja, softvera ili metoda; na efikasan način prečišćava vazduh uz pomoć inovativnih uređaja; smanji zagađenje vazduha u sektorima saobraćaja, poljoprivrede, industrije i komunalnih delatnosti bilo pomoću opreme ili unapređenjem procesa i smanji uticaj zagađenja vazduha na decu.

Za prve četiri kategorije mogu da konkurišu pravna lica, dok je za petu poziv otvoren i za individualne prijave. Ovaj izazov će trajati kontinuirano do kraja 2020. godine, a prvi naredni rokovi za podnošenje prijava su 20. oktobar i 20. novembar.

Nivoi zagađenja u Srbiji premašuju vrednosti SZO smernica

Izloženost zagađenju vazduha ima ozbiljne negativne posledice na zdravlje, dužinu i kvalitet života ljudi. Prema izveštaju SZO objavljenom 2019. godine, u 11 gradova obuhvaćenih studijom u Srbiji, skoro 3.600 preuranjenih smrti svake godine može se pripisati izlaganju finim suspendovanim česticama, koje su manje od 2.5 mikrona (PM2.5).

Merenja parametara kvaliteta vazduha pokazuju da nivoi zagađenja u opštinama i gradovima širom Srbije premašuju vrednosti SZO smernica. Sa druge strane, istraživanja ukazuju da smanjenje zagađenja vazduha donosi merljive koristi po zdravlje. Poboljšanje kvaliteta vazduha i smanjenje koncentracije PM2.5 može direktno uticati na smanjenje smrtnosti i oboljenja izazvanih aerozagađenjem.

Formular za prijavljivanje možete popuniti OVDE, a sva pitanja možete uputiti na cleanair.serbia@undp.org

Pozivno pismo dostupno je na: Kliknite za PDF fajl

Autor: eKapija