Radovi na gasifikaciji u Petrovcu na Mlavi se odvijaju poštujući sve mere zažtite od virusa COVID-19, u skladu sa Planom preventivnih mera.

petrovacnamlavi.rs

Svi zainteresovani za priključenje na gasovodnu mrežu biće priključeni u skladu sa Zakonom i podnetim Zahtevom odnosno potpisanom izjavom koja se nalazi u pisarnici opštinske uprave (kancelarija broj 5).

Građani koji su podneli zahteve, priključiće se po fazama i u skladu sa uslovima za priključenje.

Za sve dodatne informacije, poštujući mere zaštite, molimo zainteresovane da pozovu na telefon 012/ 332-722 (Snežana Stanković-Mijatović) gde mogu dobiti sve potrebne informacije i nije potrebno lično dolaziti u zgradu opštine.

Izvor: petrovacnamlavi.rs