Kontrola Policija

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić potpisao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristoferom Hilom Ugovor o donaciji 60 kamera za uniforme policijskih službenika koje će, prilikom kontrole saobraćaja, od 1. septembra saobraćajci koristiti na auto-putu kroz Beograd i „presretači“ širom Srbije.

Foto: MUP

Ministar Gašić je naglasio da će korišćenje ove opreme dodatno povećati transparentnost rada saobraćajne policije i doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i policijskih službenika.

„Policijski službenici nosiće ih na vidljivom delu uniforme prilikom kontrole saobraćaja i snimaće kompletnu intervenciju. Ove kamere beleže ceo postupak kontrole učesnika u saobraćaju i uveren sam da će zaštititi integritet policajaca, ali i građane od eventualnih zloupotreba“, izjavio je ministar Gašić i zahvalio se američkoj ambasadi u Beogradu, Međunarodnom krivično-istražnom programu pomoći Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP) i Birou Stejt departmenta za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) na doprinosu u modernizaciji i jačanju kapaciteta MUP-a.

Ministar je istakao da je uvođenje kamera za uniforme u redovan rad saobraćajne policije pilot-projekat, ali je u planu da one u narednom periodu postanu sastavni deo osnovne opreme svakog saobraćajca.

„Višestruki su benefiti korišćenja kamera za uniforme, što je i pokazalo iskustvo 13 evropskih zemalja, članica ROADPOL-a, od prevencije korupcije, preko dostizanja visokog stepena bezbednosti policijskih službenika i građana, do uspostavljanja jačeg međusobnog poverenja građana i policije, kao i pristojnije komunikacije, sa više poštovanja i uvažavanja. Takođe, zapisi ovih uređaja su veoma važni za dalje unapređenje načina rada i postupanja policijskih službenika, jer će nam ukazati na oblasti koje se mogu poboljšati u interakciji sa građanima“, rekao je ministar.

Ambasador Hil je istakao da kamere na policijskim uniformama, koje su inače dobro prihvaćene u mnogim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama, pomažu da se poveća i poverenje građanstva u snage za uspostavljanje reda i primenu zakona, jer one garantuju transparentnost i odgovornost u radu.

„Ostajemo posvećeni tome da radimo sa vlastima u Srbiji kako bismo bili sigurni da će oni doprineti boljoj bezbednosti svih sredina u Srbiji i poštovanju građanskih prava, a ove kamere koje su sastavni deo uniformi pomoći će u ostvarenju tog cilja“, rekao je ambasador Hil.
Ambasador Hil je istakao da je pravilan način čuvanja i skladištenja ličnih podataka ljudi koji su zabeleženi ovim kamerama od izuzetno velikog značaja da bi se održalo poverenje javnosti u njihovo korišćenje.

„Bez obzira na sve te koristi i efikasnost koju tehnologija nama danas donosi moramo, takođe, biti svesni i značaja privatnosti i zaštite podataka građana, tako da ljudi koji rade na ovom projektu moraju sa sigurnošću utvrditi protokole i politiku koja će biti sprovođena kako bi se na pravi način čuvali podaci sa ovih snimaka“, naglasio je Hil.

On se zahvalio ministru Gašiću i njegovim saradnicima na saradnji i istakao da se raduje što će Ambasada SAD i dalje nastaviti tesno da sarađuje sa MUP-om.

„Zahvaljujem se na prilici da vidimo i ova nova vozila i uvođenje novih tehnologija i da čujemo više o unapređenju rada policije, jer je Srbija zemlja koja se zaista trudi da na svim poljima ide samo napred“, naglasio je Hil.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Slaviša Lakićević predstavio je danas Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću kamere za uniforme i demonstrirao način njihove upotrebe.

Na početku obuke pripadnika saobraćajne policije za upotrebu kamera za uniforme, Lakićević i Pašalić konstatovali su da će ove kamere doprineti većoj transparentnosti rada saobraćajne policije, ali i smanjiti mogućnost zloupotreba tokom obavljanja policijskih poslova.

Zaštitnik građana Pašalić istakao je da kamere za uniforme imaju veliki značaj kao antikorupcijsko sredstvo, da je ceo projekat pažljivo ispitivan tri godine i da je uvođenje ovog sistema u potpunosti u skladu sa zakonom.

Pašalić je naglasio da podaci sa kamera za uniformu ne mogu da budu zloupotrebljeni jer se podaci čuvaju na posebno zaštićenom softveru, za koji se tačno i unapred zna ko njime rukuje i kome ne može pristupiti neograničen broj ljudi.

„Ako neka informacija „procuri“, znaće se ko je zloupotrebio ovlašćenje“, naglašava Pašalić.

Lakićević je Zaštitniku građana predočio da će pristup podacima sa kamera za uniforme, čija će primena početi 1. septembra na auto-putu u okolini Beograda i u presretačima širom zemlje, imati samo ovlašćena lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Objasnio je da će to biti neposredne starešine i službenici iz unutrašnje kontrole, kao i oni koji dobiju zadatak da određenu intervenciju ili policijsko ovlašćenje preispitaju.

Načelnik Uprave saobraćajne policije je istakao da se kamere neće koristiti za procesuiranje krivičnih dela i prekršaja i da se snimljeni video i audio materijal čuva 45 dana, nakon čega se briše.

Lakićević je naveo da se kamera nalazi na prednjoj strani na uniformi policijskog službenika i da on ima obavezu da obavesti građane da će njegova intervencija biti audio-video snimljena.

Izvor: