Агенција за привредне регистре (АПР) је објавила Јединствену евиденцију субјеката у здравству, која омогућује јавно претраживање регистрованих података о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије, пише у саопштењу.

Pixabay

Путем овог претраживача је омогућен јединствени приступ подацима о приватној пракси, односно предузетницима уписаним у Регистру привредних субјеката, као и о здравственим установама, које обављају здравствену делатност на територији Републике Србије и регистроване су у Регистру здравствених установа.

На основу критеријума који се односе на шифру делатности из области здравства и територију (општину), путем претраживача се добија листа приватне праксе и здравствених установа које обављају задату здравствену делатност на изабраној територији (општини), уз могућност прегледа детаља о сваком субјекту појединачно.

Извор: novaekonomija.rs