Muzej pozorišne umetnosti Srbije je ustanova kulture od nacionalnog značaja koja postoji od 1950. godine i finansira se iz budžeta Ministarstva kulture RS.

Foto: MPU screenshot

Smešten je u Božićevoj kući, zdanju iz 1836. koje je podigao svinjarski trgovac Miloje Božić i koje je samo po sebi spomenik kulture, a nalazi se u Gospodar Jevremovoj ulici 19 u Beogradu.

U Muzeju se čuva teatrološka građa koja svedoči o razvoju pozorišta u Srbiji od XIII veka do danas. Muzejski fond čine predmeti značajni za naučna istraživanja ili amatersko proučavanje klasične dramske, operske i baletske umetnosti kao i novih multimedijalnih scenskih formi.

Težimo da na jednom mestu sakupimo, obradimo, čuvamo i prikazujemo što više elemenata neophodnih za rekonstrukciju nekog minulog pozorišnog čina: od rukopisa drame, preko rediteljskih knjiga i beležaka, propagandnog materijala štampanog uz predstave, do fotografija, audio i video zapisa izvođenja, kritika i drugih izvoda iz štampe, svedočanstava izvođača, njihovih savremenika ili potonjih istraživača.

Uz građu koja se odnosi na institucije, prikupljamo i materijale značajne za profesionalne biografije pozorišnih stvaralaca, ali i svedočanstva o privatnom životu umetnika.

Dragocene prepiske, fotografije, školska svedočanstva i brojni lični predmeti pomažu nam da upotpunimo sliku o određenim epohama, odnosno o institucijama i ljudima koji su u njima živeli i radili.

Fond muzeja je sistematizovan prema vrsti građe na zbirke: Arhivska građa i dokumentacija, Pisma, Rukopisna dela, Plakati i programi, Fotografije, Audio i video zapisi, Likovni i memorijalni predmeti, Scenografske i kostimografske skice, Zaostavštine, Biblioteka i Hemeroteka.

U okviru internet prezentacije Muzeja, korisnicima je dostupan Teatroslov, online teatrografska baza podataka sa pratećim digitalnim kolekcijama formiranim na osnovu građe koja se čuva u muzejskim zbirkama, ali i pri pozorištima tj. u privatnim zbirkama. Teatroslov takođe obuhvata i online stalnu postavku Muzeja, kao i elektronske verzije tradicionalnih muzejskih izložbi.

Raspolažemo sa jedva 250 m2 koje se koriste kao kancelarije, za smeštaj građe, i kao izložbeni prostor koji istovremeno služi i za odvijanje svih drugih programskih aktivnosti (promocije, tribine, predavanja, projekcije, koncerti…) U proceduri je rešavanje pitanja depoa.

Pored izložbene, Muzej ima bogatu izdavačku delatnost. Samostalno, ili u saradnji sa nekim drugim izdavačem, objavljeno je preko dve stotine naslova, a već tri decenije u izdanju Muzeja izlazi časopis “Teatron”.

Edukativni programi odvijaju se u vidu organizovanih grupnih poseta i radionica i namenjenih deci, omladini i odraslim posetiocima.

Muzejsku arhivu čini 28.959 fotografija, evidenciju o 128 pozorišta, podaci o 26.581 ličnosti, kao i 127.025 novinskih članaka, 11.207 kritika, 16.197 predstava, 7.844 plakata.

Osnovan je na današnji dan 1950. godine.

Autor: RTV Biser