Posredstvom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije a na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, u Opštini Petrovac na Mlavi realizovaće se još jedan značajan infrastrukturni projekat.

Foto: etrovacnamlavi.rs

U pitanju je projekat „Sanacija i konzervacija fasada zgrade Opštine Petrovac na Mlavi na K.P. br. 405 KO Petrovac na Mlavi, u Petrovcu na Mlavi“, čime će se trajno rešiti problem fasade na objektu zgrade Opštine koja je poslednjih godina u veoma lošem i oronulom stanju. Projektom su predviđeni radovi na postavljanju termoizolacije, kompletnoj zameni stolarije, krečenju kao i postavljanju dekorativne rasvete.