Прошле недеље у Министарству заштите животне средине Владе Републике Србије потписан је Уговор о преносу финансијских средстава Општини Петровац на Млави ради суфинансирања прве фазе Пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније „Свине“ која се налази на територији општине Петровац на Млави.

Foto: .petrovacnamlavi.rs

Испред Општине Петровац на Млави, Уговор је потписао Душко Нединић председник општине Петровац на Млави док је испред Министарства, уговор потписала Ирена Вујовић ресорна министарка. Вредност извођења радова на првој фази Пројекта – Санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније „Свине“ у Петровцу на Млави, износи 42.042.091,98 динара са ПДВ-ом од чега је Општина Петровац на Млави обезбедила средства од 20% од укупног износа, што износи 8.408.418,48 динара док је Министарство заштите животне средине обезбедило 33.633.673,50 динара.

Општина Петровац на Млави је једна од првих општина у Браничевском округу која је одговорно приступила решавању проблема управљања отпадом. Након санације  несанитарне  депоније „Свине“ и изградње трансфер станице за прикупљање отпада која је планирана у 2022. години, проблем управљања отпадом на подручју општине Петровац на Млави ће бити трајно решен.

 

Izvor: .petrovacnamlavi.rs