Na osnovu Odluke Opštinskog veće opštine Žabari o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske sanacije i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, Opštinsko veće opštine Žabari raspalo je javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Žabari za 2021. godinu.

Foto: zabari.org.rs

Više informacija OVDE.