U četvrtak, 16. septembra  u sladu sa realizacijom akcije suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Malo Crniće (u svim selima) u periodu od 18 do 23 sata, biće obavljeno zaprašivanje sa zemlje.

Foto: Pixabay

Za tretiranje će biti korišćen insekticid na bazi „Diflubenzurona“.

Pčelari se pozivaju da preduzmu mere radi zaštite pčelinjih društava.