Četvrta sednica Skupštine opštine Malo Crniće održana je u sali FEDRAS-a, a na dnevnom redu bilo je  34 tačaka.

Na sednici je razmatran Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Malo Crniće za period januar – septembar 2020. godine, izveštaj o stepenu usklađenost, planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća – Malo Crniće“ Malo Crniće za 2020. godinu i izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „14.oktobar“ Malo Crniće za radnu 2019/2020 godinu. Razmatran je Godišnji plan rada Predškolske ustanove „14. oktobar“ Malo Crniće za radnu 2020/2021 godinu, program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća Malo Crniće“ Malo Crniće za 2020. godinu – prva izmena, program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća Malo Crniće“ Malo Crniće za 2020. godinu – druga izmena, program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća Malo Crniće“ Malo Crniće za 2021. godinu, sa finansijskim planom i smernicama trogodišnjih programa poslovanja za 2021 – 2023 godinu, plana rada Biblioteke „Srboljub Mitić“ Malo Crniće za 2021. godinu.

Donete su odluke o pogrebnim delatnostima, obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima, sahranjivanje i pogrebne usluge, Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća Malo Crniće“ Malo Crniće, sa Zakonom o javnim preduzećima, odluke o promenama u organizovanju Biblioteke „Srboljub Mitić“ Malo Crniće, o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2020. godinu – drugi rebalans, o budžetu opštine Malo Crniće za 2021. godinu, o usvajanju Kadrovskog plana organa opštine Malo Crniće za 2021. godinu, o naknadama za korišćenje javnih dobara, o izmenama i dopune, o lokalnim komunalnim taksama, o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi i odluka o davanju saglasnosti za korišćenje grba opštine Malo Crniće.

Na sednici je doneto rešenje o imenovanju Nikole Tomića za direktora Centra za kulturu Malo Crniće, kao i rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca opštine Malo Crniće.

Na kraju sednice sugrađanma se obratio predsednik Opštine Malo Crniće Mališa Antonijević.

 

Autor: RTV biser