Do 5. januara svi koji posluju na estradi, kao i poslodavci koji imaju obavezu da zaposle osobe sa invaliditetom, dužni su da dostave obaveštenja o prijemu radnika tokom prethodnog meseca, saopštila je Poreska uprava Srbije.

Pixabay

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec takođe ističe 11. januara.

Tog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Sredina meseca rezervisana je za veliki broj obaveza

Poreska uprva podseća da 15. januara ističe rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa  na prihode  od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Tada ističe i rok za plaćanje doprinosa (za prethodni mesec) za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu, kao i za strane penzionere.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva takođe se obavlja sredinom meseca, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca isiče takođe 15. januara.

Od ostalih obaveza koje treba ispuniti do tog roka navodi se podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju zabeleženu prethodnog meseca.

Kraj januara

Poreska uprava podseća da 29. januara ističe rok za plaćanje akcize koja je obračunata za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Do istog datuma treba da se izvrši i dostava popisnih listi akciznih proizvoda nadležnoj filijali za period od 01.01 do 31.12.2020. godine.

Autor: Nova ekonomija