Vlada Republike Srbije donela Odluku o zabrani izvoza lekova koji se upotrebaljavaju u humanoj medicini na 30 dana, a ona danas stupa na snagu, navodi se u dokumentu koji je objavio Službeni glasnik.

Pixabay

Od zabrane izvoza i ponovnog izvoz lekova izuzeti su lekovi koji se proizvode u Srbiji, a nisu registrovani u Srbiji odnosno „koji se proizvode isključivo za strana tržišta“, navodi se u Odluci. Izuzetak od zabrane izvoza su i lekovi koje strano lice otprema u postupku tranzita sa carinskog područja Srbije, kao i izvoz lekova uz odobrenje koje se izdaje posebnih aktom Vlade Srbije.

Izvor: Službeni glasnik, RTS